Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Haderslev

Budgetopgør varsler politisk opbrud i Haderslev

De økonomiske modsætninger mellem de to store partier i Haderslev byråd, Venstre og Socialdemokratiet, blev trukket hårdt op under årets forhandlinger om kommunens milliard-budget. Socialdemokratiet trak sig ud af det hidtidige budgetsamarbejde.
Af Jan SvanevikOpgøret mellem de to store partier kommer til at præge kommunalvalget i 2021 og giver større indflydelse for de mindre partier. Tidligere tiders parløb mellem Venstre og Socialdemokratiet gennem flere valgperioder vender næppe tilbage.

 

Radikale Venstre valgte at indgå i et budgetforlig med den øvrige del af den såkaldte flertalsgruppe, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Slesvigsk Parti og Det Konservative Folkeparti.

 

Facit for skatteyderne er en uændret skatteprocent i den høje ende på 26,3 procent og en grundskyld på 24,36 promille.

 

Nej til skatteforhøjelse 

 

Budgetforliget rummer besparelser og effektiviseringer på en lang række poster for omkring 50 millioner kroner årligt af et budget med samlede indtægter på godt 3,8 milliarder kroner.

 

Socialdemokratiet krævede færre besparelser, en skattestigning på 0,3 procent og øget låntagning. Haderslev Kommune har i forvejen en gæld på 506 millioner kroner, hvoraf størstedelen hidrører fra såkaldte swap-lån i Deutsche Bank, der først er afviklet i 2027.

 

Radikale Venstre har i de seneste to valgperioder presset på for at nedbringe gælden, der belaster kommunens driftsøkonomi.

 

Borgmester H.P. Geil (V) oplyste ved anden behandlingen af budgettet 29. oktober, at en afvikling af restgælden på små 400 millioner kroner i Deutsche Bank vil frigøre 47 millioner kroner årligt til driften.

 

Ældresektoren styrkes

 

Kommunens budget for 2020 med budgetoverslag frem til og med 2023 tilfører ældrerelaterede områder 156 millioner kroner i hele budgetperioden. Pengene skal blandt andet dække ekstra udgifter til hjemmepleje, plejecentre, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg.

 

Radikale Venstres byrådsmedlem, Børge Koch, er formand for udvalget for sundhed og forebyggelse, og han glæder sig over, at området bliver styrket.

 

- Således er der afsat flere midler til hele genoptræningsområdet, styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg samt hjerterehabilitering, som kommunen overtager fra 2020. Glædeligt er det også, at der afsættes midler til en udvidelse på ca. 600 kvadratmeter af Sundhedscenter Haderslev. En udvidelse, som vi allerede kan tage fat i næste år og færdiggøre i 2021, noterer han.

 

Radikale Venstre lægger også vægt på, at det er lykkedes at fjerne nogle af de værste tidsler i sparekataloget.

 

Slesvigske vognmuseet i Haderslev får mere tid til at reorganisere og udvikle sig, og Dansk Klokkemuseum samt Sønderjysk Skolemuseum i Sommersted får fortsat tilskud i to år.

 

Flere sociale tilbud er også sikret. Det gælder værestedet Café Regnbuen i Vojens, det sociale projekt ”Unge på Sporet” og værestedet for nydanskere Verdande/OvenPå.