Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Haderslev Radikale Venstre

Kommunalvalg 2017

Radikale kandidater er valgt til kommunalvalget til efteråret. 10 kandidater skal føre valgkamp og målet er at få mindst ligeså godt et valg som sidste gang, der betød 2 pladser i byrådet.  
Byrådsmedlem Børge Koch er genvalgt som spidskandidat.
Ligeledes er byrådsmedlem Karl Erik Olesen genvalgt.
Andre kandidater på listen er Jane Steward, Betina Faaborg, Hanne Lene Haugaard, Søren Nielsen, Luc Le, André Lyngedal, Lars-Ole Thomsen og Henrik Møller.

Kontakt gerne Børge Koch for kommentar.

 

Radikale Venstre har deres politikkatalog klart til det kommende kommunalvalg den 21. november 2017.

I indeværende valgperiode har det bl.a. været væsentligt for Radikale Venstres arbejde i byrådet, at noget af kommunens store gæld er blevet afviklet. Ved udgangen af 2017 er ca. 200 millioner – eller nærmere 25% af kommunens gæld nedbragt.

Det giver råderum og mulighed for bl.a. at styrke børne- og ungeområdet.

Vi lærer de vigtigste ting i vores liv i løbet af de første måneder og år. Derfor skal vi sætte tidligt ind for at kunne give alle børn muligheden for at vælge deres fremtid, uanset deres baggrund. Det kræver nærværende voksne.

Det er forkert, når nogen siger, at normeringer ikke betyder noget. Men det er også forkert, når nogen siger, at det kun handler om normeringer. Det handler både om, at det pædagogiske personale skal være dygtig, og at der er nok af dem.

Radikale Venstre foreslår derfor et kompetenceløft af dagplejere og det pædagogiske personale i kommunens daginstitutioner. Der skal være mindst er to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

Desuden har Radikale Venstre i Haderslev Kommune fastlagt en række principper for den gode skolekommune:

  • Nærhed: Beslutninger skal træffes så tæt på eleverne som muligt. Læringsmål og nationale test er alene pædagogiske redskaber og skal ikke bruges til kontrol og registrering.
  • Kvalitet: Gode rammer for velforberedt undervisning. For Radikale Venstre er det vigtigt med en godlokalaftale eller forståelsespapir, som skaber ro og sætter rammer, giver en vejledende norm for undervisningstimer samt giver mulighed for hjemmearbejde. Efteruddannelse af skolens personale og vikardækning skal prioriteres.
  • Udvikling: Vend styringskæden, dvs. alle skoler i kommunen formulerer en strategi, der sætter mål for skolens udvikling de næste fire år. Mål- og udviklingsprojekter på kommunalt niveau skal være få (max 2) og have et flerårigt sigte.
  • Variation: Ordentlige vilkår for bevægelse og åben skole. Der skal fortsat skabes rammer for, at skolerne kan lave partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv m.v. Der skal afsættes midler til at fremme den åbne skole og byrådet skal sætte mål om at øge andelen af EUD elever gennem samarbejde mellem skoler og erhvervsskoler.
  • Skolen er for alle: Mangfoldighed og plads til alle børn. Det betyder, at byrådet skal beslutte, at alle skoler skal afspejle befolkningssammensætningen i lokalområdet. Der skal lægges en konkret plan for at nå målet, som omfatter mulighed for at ændre skolestrukturen, behov for at investere i udsatte skoler samt bud på, hvordan forældre inddrages, så de er trygge og bakker op.
  • Forældreinddragelse: Indflydelse og klare forventninger til forældrene. Det vil sige, at der skal være skolebestyrelser på alle skolematrikler. Alle skolebestyrelser skal formulere klare beskrivelser af forældresamarbejdet og forventninger til forældre på deres skole.