Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Haderslev Radikale Venstre

Radikal ildsjæl valgt som ny folketingskandidat i Haderslev

Radikal ildsjæl valgt som ny folketingskandidat
 
Hanne Lene Haugaard er ny folketingskandidat for Radikale Venstre i Haderslev kommune. Hun blev valgt på opstillingsmøde, der fandt sted d. 30. maj 2018.
 
Formanden for Radikale Venstre i Haderslev kommune Jane Stewart udtaler: “Jeg er meget stolt og glad for valget af vores nye kandidat. Hanne Lene lagde i sit kandidatur vægt på involveringen af det sønderjyske område før og efter folketingsvalget. Nu får vi en kandidat som demonstrerer, at hun har hjertet på rette sted og kender sine rødder.”
 
Hanne Lene Haugaard er ny i det politiske arbejde, hun fik sin første ilddåb i sidste års kommunalvalg i Haderslev. Her opnåede hun et flot personligt resultat. “Undervejs i den kommunale valgkamp opdagede jeg, at mit perspektiv også er landspolitisk, og jeg trives med at sætte det lange lys på”, siger Hanne Lene Haugaard. Hendes store erfaring med det idrætspolitiske arbejde i DGI på landsplan giver en stærk platform til at arbejde for de radikale værdier især folkeoplysningen, det sundhedsmæssige og socialpolitiske aspekt.
 
“Derfor er jeg er glad og ydmyg, over at blive Haderslev Kredsens folketingskandidat. Det er en stærk radikal kreds med engagerede medlemmer. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at stille endnu mere skarpt på Radikale Venstres potentiale og politik i et sønderjysk perspektiv”, siger Hanne Lene Haugaard.
 
Hanne Lene Haugaard er en naturlig arvtager efter Stephan Kleinschmidt (SP), der trak sig sidste år for at fokusere på lokalpolitisk arbejde. Hun er ved kampvalg i Sønderborg kredsen valgt til deres folketingskandidat også.  Hanne Lene vil kæmpe for det grænseoverskridende samarbejde, kultur og en god politisk tone. Der vil opleves et tæt samarbejde med det radikale byrådsmedlem Børge Koch for at fastholde et perspektiv på både det nationale og kommunale politiske arbejde.
 
Folketingskandidat: Hanne Lene Haugaard kan kontaktes på tlf.: 28 30 63 98 eller hlh1@bbsyd.dk
 


---------- CV------------

Hanne Lene Haugaard
Vilstrup Toftegyde 2
6100 Haderslev
 
Mobil: 28 30 63 98
Mail: hlh1@bbsyd.dk
 
Født 8.november 1967
 
Gift og mor til to drenge.
 
Uddannet folkeskolelærer fra Københavns Dag- og Aftenseminarium
Diplom i ledelse
Proceslederuddannelse
Coachuddannelse
 
Har siddet som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand for den selvejende
døgnbehandlingsinstitution ”Børnenes Helsehjem”.
Har siddet i flere forskellige udvalg under gymnastik i DGI Sønderjylland.
Har siddet som bestyrelsesmedlem i DGI Sønderjyllands landsdelsbestyrelse
 
Nuværende poster:
Medlem af DGI’s Hovedbestyrelse med politiske ansvarsområder som DGI Sundhed,
Foreningsudvikling, vision Bevæg Dig For Livet (25-50-75), Landsbyklynger og meget mere.
Formand for DGI Gymnastik på landsplan
Bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse
Bestyrelsesmedlem i CEFU (Center for ungdomsforskning)
Bestyrelsesmedlem i Haderslev Ungdomsskole
Formand for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening
Har været lærer, viceskoleleder, skoleleder ved ”Skolen ved Kløften” – Haderslev
kommunale 10.klasse center
Projektkonsulent VUC Syd
Arbejder nu som freelance Projekt- og Proceskonsulent for at jeg kan få tid til det politiske
arbejde. Både parti- og organisationspolitisk.
Stillede op til KV i Haderslev, for første gang, og fik et flot personligt valg.