Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Haderslev

Radikale Venstre i Haderslev Kommune atter med i budgetaftale

For 6. år i træk er Radikale Venstre i Haderslev Kommune gået med i den samlede budgetaftale for kommunens budget, - denne gang for 2021 og overslagsårene.
Af byrådsmedlem Børge Koch 

Samlet har budgetaftalen fokus på at understøtte udvikling af velfærden, investere i vækst samt skabe en langsigtet økonomisk robusthed til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Aftalen bygger videre på den nationalt aftalte udligningsreform, der giver et økonomisk råderum lokalt, til at sætte en flerårig retning.

 

Forligspartierne, som er Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Slesvigsk Parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og tidligere løsgænger Mogens Rerup, nu Alternativet, er enige om at investere 452 mio. kr. i de politisk prioriterede indsatsområder for at sikre velfærd, vækst og robusthed.

 

Set ud fra en Radikal Venstre synsvinkel er det specielt dejligt, at der er afsat midler til udvikling af velfærden i Haderslev Kommune.

 

Børn og unge 

På børne- og ungeområdet er der bl.a. midler til Head Space, som arbejder for at give alle børn og unge nogle at tale med om deres problemer, - store såvel som små. Der er midler til sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet, midler til ”brobygningspædagoger og lærere” til overgangene imellem dagtilbud og skole. Mere end 11% af børn, der starter i skole i kommunen, har udfordringer i forhold til skolestarten.

 

Kultur

På kultur- og fritidsområdet glæder det især Radikale Venstre, at der nu kan sættes turbo på facilitetsudvikling omkring Fjelstrup, Starup og Det blå Foreningshus på Haderslev Havn. Endelig er der på dette område atter afsat midler til at undersøge priser m.v. i forhold til kommende svømmefaciliteter i Haderslev Kommune.

 

Byudvikling

Der er afsat midler til styrkelse af bymidtestrategierne i Haderslev Kommune og på sundhedsområdet er der afsat øgede midler til bl.a. Frivillighedscenter Haderslev, Selvhjælp Haderslev, fastholdelse og udvikling af niveauet på genoptræningsområdet, og der bliver mulighed for at ansætte flere medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg. Desuden er det nu endeligt, at Sundhedscenteret på Clausensvej udvides med mere end 600 kvadratmeter.

 

Vandmiljø

For at sikre et bedre vandmiljø er der i 2021 afsat 0,7 mio. til at undersøge og beskrive, hvilke behov der er for at få etableret en genopretning på dette område.

 

Nærdemokrati

I sommers havde Radikale Venstre et indlæg i JydskeVestkysten om at etablere mere nærdemokrati i henholdsvis Haderslev By og Starup ala det, der så fornemt fungerer i Vojens og Gram. Fra 2022 er der afsat midler til borgerbudgettering for disse to lokalsamfund, så vi skal her i efteråret og hen over 2021 have fundet ud af, om der er interesse i befolkningen samt hvordan vi kan organisere disse fora.

 

Der er rigtig mange andre gode ting i budget 2021, som man kan og vitterlig skal glæde sig over.